Naše služby a hodnoty

Výcvikové kurzy vodičského oprávnenia skupiny B, B1

Výcvikové kurzy vodičského oprávnenia skupiny B, B1 sú neoddeliteľnou súčasťou zloženia skúšky k vodičskému oprávneniu. 

Kondičné jazdy pre zlepšenie jazdných zručností

Kondičné jazdy sú skvelým spôsobom ako zlepšiť svoje jazdné zručnosti a získané skúsenosti vám pomôžu nadobudnúť istotu za volantom.

Praktické cvičenia na reálnych cestných situáciách

Praktické cvičenia na reálnych cestných situáciách sú nevyhnutnou súčasťou vodičského vzdelávania, ktoré Vám pomôžu osvojiť si teoretické poznatky v praxi.

Využitie moderných technológií a pomôcok

Využívame moderné technológie vizuálnej techniky pre efektívnejšie osvojenie si teoretických poznatkov.  

Individuálny prístup a odborné poradenstvo

Individuálny prístup ku klientom a samozrejme odborné poradenstvo sú kľúčové piliere našej práce. 

Férový prístup

Našou vizitkou je férový prístup k našim klientom, kde sa snažíme naplniť jednotlivé požiadavky a špeciálne potreby v rámci našich časových možností.

Vytvorte si webové stránky zdarma!